LAGER-PÅ-LAGER PRINCIPEN!

FÖR AKTIVA BARN

TIPS LAGER 1

TIPS LAGER 2

TIPS LAGER 3

FÖR PROMENADEN ELLER LÄTTARE AKTIVITET

TIPS LAGER 1

TIPS LAGER 2

TIPS LAGER 3

FÖR LÖPNINGEN ELLER ANNAN FYSISK AKTIVITET

TIPS LAGER 1

TIPS LAGER 2

TIPS LAGER 3